O nas

Rejestracja Stowarzyszenia DOLINA CZARNEJ

3 maja 2015 r. zwołaliśmy zebranie założycielskie, 15 osób chcących coś zrobić dla miejsca w którym żyją. Zdecydowaliśmy o ekologicznym charakterze Stowarzyszenia, cele zawarliśmy w Statucie, gdzie obok ekologii wymieniamy również: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, tworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

9 czerwca 2015 roku Stowarzyszenie DOLINA CZARNEJ zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000561942.

Jest nas więcej

Na jednym z listopadowych (2016) spotkań integracyjnych przyjęliśmy 5 nowych członków i aktualnie Stowarzyszenie liczy już 20 osób. Nowi członkowie to młodzi mieszkańcy wsi i okolic, którzy w roku bieżącym lub przyszłym roku zamieszkają w swoich nowo wybudowanych domach. Starania o członkostwo w Stowarzyszeniu czynią kolejne dwie osoby.

Cele:

 1. Ochrona środowiska naturalnego,
 2. Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 3. Działanie na rzecz podnoszenia świadomości na temat zagrożeń i ochrony środowiska,
 4. Propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia,
 5. Wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju,
 6. Ochrona praw i interesów osób chcących żyć w czystym środowisku,
 7. Tworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej,
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 9. Współpraca z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną,
 10. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,
 11. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

KRS: 0000561942

NIP: 966-209-79-25

Statut Statut

Reklamy