Akcja kotki

W naszej wsi żyje sobie około 30 kotów obojga płci, w tym, jak przypuszczamy około połowę stanowią kotki. Rokrocznie każda z kotek może wydać na świat maksymalnie prawdopodobnie około 10 kociaków w dwóch miotach, co stanowi przyrost pogłowia, tych sympatycznych skądinąd zwierzaków, do astronomicznej liczby 180. Liczbę kotów bezdomnych szacujemy na około 10-14, co statystycznie daje 5-7 kotek. W ramach pomysłu ograniczenia liczby kotów, postanowiliśmy przeprowadzić akcję sterylizacji. W dniach 1-20 marca opłata za ten zabieg wynosiła w wybranych przychodniach weterynaryjnych 100 zł; Urząd Gminy Wasilków zobowiązał się do pokrycie kosztów 2 zabiegów, na co wyasygnował kwotę 200 zł.

Głównym problemem było złapanie bezdomnych kotek. Łatwiej dały się złapać te, które poprzez akcję całorocznego dokarmiania oswoiły się z niektórymi z nas. Trudności sprawiały kotki, które jadały głównie nocą, i z którymi siłą rzeczy kontakt mieliśmy ograniczony. W sukurs przyszła nam Pani z fundacji „Kotkowo”, która użyczyła specjalną, dużą klatkę.

W ramach naszej akcji wysterylizowanych zostało 7 kotek, przypuszczamy, że z puli bezdomnych zdecydowana większość, o ile nie wszystkie. Dwie kotki znalazły dom z troskliwymi opiekunami, pozostałe korzystają w jedzenia i legowisk wystawionych na tarasach naszych domów.

W podsumowaniu nasze przemyślenia z akcji sterylizacji kotek:

Urząd Gminy wyasygnował kwotę 200 zł, za co oczywiście dziękujemy, ale Urząd jednocześnie powinien sobie zdawać sprawę, iż kwota ta jest drobnym ułamkiem kosztów odłowienia bezpańskiego kota i kolejno jego utrzymania w schronisku. Zwykła arytmetyka podpowiada zatem, iż bardziej opłacalna jest sterylizacja.

Kolejna uwaga – akcję rokrocznie przeprowadza się od początku marca, co jest naszym zdaniem terminem zbyt późnym; część sterylizowanych kotek była już w ciąży, a takie kotki z racji budzenia się w nich instynktów macierzyńskich trudniej np. złapać. Nie bez znaczenia są też względy zdrowotne, np. zaburzenia hormonalne mające negatywny wpływ na procesy fizjologiczne.

Postulujemy zatem aby akcję sterylizacji przeprowadzać od połowy lutego i jednocześnie wnioskujemy o zwiększenie funduszy gminnych przeznaczonych na ten cel, co per saldo daje lepszy wynik ekonomiczny po stronie oszczędności.

Reklamy