Goście „Gospody pod czereśnią”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dsc00171.jpg
Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dsc00010.jpg
Dzięcioł zielony (Picus viridis)
Grubodziób zwyczajny (Coccothraustes coccothraustes)
Sikora modra (Cyanistes caeruleus)
Sikora czubatka (Lophophanes cristatus)

Kulczyk zwyczajny, kulczyk (Serinus serinus)
Kos zwyczajny (Turdus merula)
Grubodziób zwyczajny (Coccothraustes coccothraustes) i kos zwyczajny (Turdus merula)
Czeczotka zwyczajna (Acanthis flammea)
Czeczotka zwyczajna (Acanthis flammea)
Grubodziób zwyczajny (Coccothraustes coccothraustes)
Żółte szyszki modrzewiowe
Trznadel żółtobrzuch (Emberiza citrinella)
Orlik krzykliwy (Clanga pomarina)
Jastrząb wróblarz, krogulec (Accipiter nisus)
Raniuszek zwyczajny, raniuszek (Aegithalos caudatus)
Raniuszek zwyczajny, raniuszek (Aegithalos caudatus)
Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
Zięba zwyczajna, zięba (Fringilla coelebs)
Sikora bogatka (Parus major)
Jer, zięba jer (Fringilla montifringilla)
Dzwoniec zwyczajny, dzwoniec (Chloris chloris)
Szpak zwyczajny, szpak (Sturnus vulgaris)
Drozd śpiewak, śpiewak (Turdus philomelos)
Kot domowy (Felis catus, Felis silvestris catus lub Felis (silvestris) domesticus)
Gil zwyczajny, gil (Pyrrhula pyrrhula)
Czarnogłówka, czarnogłówka zwyczajna, sikora czarnogłowa, sikora czarnogłówka (Poecile montanus)
Piecuszek (Phylloscopus trochilus)

Jer, zięba jer (Fringilla montifringilla)

Sójka zwyczajna, sójka, sójka żołędziówka (Garrulus glandarius)
Rudzik, rudzik zwyczajny, raszka (Erithacus rubecula)
Reklama

Nasze z Serca Płynące Życzenia Noworoczne

Życzymy Wszystkim aby rok 2021 był Rokiem Szczęścia i Wszelkiej Pomyślności, Rokiem Spełnienia Marzeń i Rokiem Pełnym Zdrowia.

Niech też rok 2021 będzie Rokiem Powrotu do Wytęsknionej Normalności, Bez Obaw o Zdrowie i Życie Osób Najbliższych, Przyjaciół i Znajomych.

Specjalne życzenia kierujemy do Członków i Sympatyków Stowarzyszenia DOLINA CZARNEJ, jak też do Społecznego Komitetu na Rzecz Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże, naszych koalicjantów w staraniach o zanegowanie przebiegu Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku przez tereny gmin Wasilków i Dobrzyniewo Duże, naszych koalicjantów w staraniach o prawo do spokojnego życia i zachowania, resztek już niestety, nieskażonego środowiska naturalnego.

Nasza skromna pomoc dla Hospicjum Proroka Eliasza

Grudzień nieodmiennie związany jest z obdarowywaniem, Mikołajki i Wigilia Bożego Narodzenia, dni dawania i otrzymywania prezentów. Grudniowe akcje charytatywne, zbiórki dla Banku żywności, Caritas, Szlachetnej paczki, rozlicznych fundacji wspierających tak Ludzi, jak i Zwierzęta.

Tradycją naszego Stowarzyszenia DOLINA CZARNEJ stało się obdarowywanie Ludzi potrzebujących, początkowo w ramach Szlachetnej paczki, kolejno w ramach pomocy niezinstytucjonalizowanej.

W roku 2020 postanowiliśmy wesprzeć Hospicjum Proroka Eliasza działające w Michałowie pod kierownictwem dr Pawła Grabowskiego.

Z uzyskanych funduszy, po konsultacji z zarządem Hospicjum, zakupiliśmy łóżko rehabilitacyjne, pulsoksymetry i ciśnieniomierze. Dary przekazaliśmy 12 grudnia w siedzibie Hospicjum w Michałowie, a już 14 grudnia nasze prezenty zostały przekazane Osobom Potrzebującym.

Niech komentarzem naszej akcji będą słowa Jana Pawła II zawarte w załączonym poniżej Podziękowaniu:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Podczas przekazywania darów, w rozmowach z Lekarzami Hospicjum, zadeklarowaliśmy chęć dalszej współpracy m.in. w realizowanej obecnie budowie hospicjum stacjonarnego.

Boże Narodzenie A.D. 2020

Wigilia Bożego Narodzenia dla większości czas spotkań i obdarowywania prezentami ale też czas refleksji nad samotnością i opuszczeniem. Przy tradycyjnym stole wigilijnym jeden pusty talerz dla osoby, która odeszła do wieczności, dla samotnego wędrowca, dla osoby potrzebującej. Pusty symbol czy przypomnienie o tym, że wokół nas, osób zaradnych, czynnych zawodowo, mających kochające Rodziny żyją Ludzie, którzy z racji wieku, chorób, bezradności czy ubóstwa potrzebują naszej pomocy ?

Wigilia Bożego Narodzenia to czas podsumowania, ważenia uczynków dobrych i złych, Mikołaj z prezentami czy symboliczną rózgą, zgorzkniały i skąpy Ebenezer Scrooge czy Ebenezer Scrooge odmieniony wizją przyszłych tragicznych zdarzeń.

Pandemiczna Wigilia Bożego Narodzenia A.D. 2020 to również czas refleksji nad kruchością życia, przemijaniem i nieuchronnością odejścia, co w dwójnasób skłania do rewizji naszego materialnego podejścia do życia i tworzy potrzebę bliskich kontaktów uczuciowych z Rodziną, Przyjaciółmi czy Kolegami. Radosne oczekiwanie na narodziny Zbawiciela przetykane smutkiem bieżących zdarzeń.

Szczególnego znaczenia nabierają tu słowa wiersza „Śpieszmy się” Księdza Jana Twardowskiego

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza.

Wigilia Bożego Narodzenia to jednak wciąż przede wszystkim tradycyjne Święto Rodzinne, pierwsza gwiazdka, choinka, polskie potrawy, kolędy i pasterka. Spotkania dawno niewidzianych Rodzin, pogaduchy do późnych godzin nocnych, dziecięcy zachwyt nad prezentami i wspomnienia z lat minionych.

Życzymy Wszystkim aby tegoroczne Święta, mimo zagrożenia, były dla Nas czasem wolnym od trosk życia codziennego, czasem prawdziwie świątecznym i czasem rodzinnych spacerów w pięknym zimowym krajobrazie.

Dolina w obiektywie

Zimowy zachód Słońca
Sikorka czubatka (Lophophanes cristatus)
Zimowe gile
Woroszylski Labrador Miniaturka
Woroszylski Miniaturowy Owczarek Kaukaski

Jego Wysokość

chwila zadumy

Chwila zadumy

Pan Koziołek ze złamanym rogiem, niestety „selekcyjny”

Gdzie Niebo się z Ziemią spotyka

Ukryty w trawach

Pan Bocian

  Wczesny przedświt

Lotem bliżej – księżycowy prom

stare dobre małżeństwo

Stare, Dobre Małżeństwo

Dolina Czarnej

Pan Ropuch

Wiosna

Pan Szczygieł

Zapatrzony w zachód słońca

Wiosenne szpaki

Niesforny wiatr

Czarna o poranku

Grzanie pleców w pierwszym wiosennym słońcu

Puszyste zwiastuny wiosny

Będą małe żabki…

lub nie (smakosze, amatorzy skrzeku).

Zbieranie i przetwarzanie odpadów w wyrobisku nieczynnej żwirowni

Dnia 28 stycznia 2020 ukazało się obwieszczenie Burmistrza w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie wyrobiska wyeksploatowanego na terenie żwirowni w kierunku rekultywacji gruntów.

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

Z racji bezpośredniego sąsiedztwa żwirowni ze wsią Woroszyły obwieszczenie owo wzbudziło zrozumiałe zaniepokojenie mieszkańców. Od około 3 – 4 miesięcy sygnalizowaliśmy Burmistrzowi, iż właściciel żwirowni gromadzi na jej obrzeżach ogromne hałdy porozbiórkowych materiałów budowlanych – krawężniki, kostka polbruk, fragmenty ścian budynków, rury kanalizacyjne itp. Co więcej, w połowie lutego w składowisku tym wybuchł pożar i konieczna była interwencja straży pożarnej.

25 lutego 2020 Sołtys Woroszył i przedstawiciele naszego Stowarzyszenia sygnalizowali problem na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, a 3 marca spotkali się z Burmistrzem, gdzie otrzymali zapewnienie, iż inwestor zobowiązany zostanie przede wszystkim do usunięcia nagromadzonych hałd gruzu i kolejno do rekultywacji wyrobiska po żwirowni. Na chwilę obecną nie przewiduje się wydania pozwolenia na działalność przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie wyrobiska wyeksploatowanego na terenie żwirowni.

Ponieważ Stowarzyszenie złożyło wniosek o bycie stroną postępowania, zatem rozwój sytuacji śledzić będziemy na bieżąco.

 

 

Woroszyły samodzielnym sołectwem

Od paru lat dojrzewał pomysł rozdziału sołectwa Woroszyły – Katrynka na dwa oddzielne. Na zebraniu wyborczym, jeszcze połączonego sołectwa, członkowie Stowarzyszenia DOLINA CZARNEJ zgłosili formalny wniosek o utworzenie dwóch odrębnych sołectw. 5 grudnia 2019 r. Burmistrz Wasilkowa wydał zarządzenie w sprawie konsultacji w Sołectwie Woroszyły.

Na XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2019 jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie statutów sołectw Woroszyły i Katrynka.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa dnia 8 lutego 2020 odbyły się wybory sołtysa Woroszył. Jednogłośnie wygrał je dotychczasowy Sołtys Woroszył i Katrynki Pan Jan Woroszyło. Powołano też 5-osobową Radę Sołecką, w skład której weszli: Piotr Barmuta, Wojciech Siergiej, Anna Kaczanowska, Jacek Woroszyło i  Mariusz Święc.

Pierwsze działania Sołtysa dotyczyły wspólnego ze Stowarzyszeniem DOLINA CZARNEJ, protestu przeciwko lokowaniu kruszarni odpadów budowlanych w wyrobisku nieczynnej żwirowni.

 

projekt-uchwaly-ws-statutow-solectw-woroszyly-i-katrynka_644253

Zarzadzenie_Nr187_2019_w_sprawie_konsultacji_w_Solectwie_Woroszyly

Zarzadzenie_Nr213_2020_w_sprawie_przeprowadzenia_wyborow_Soltysow_i_Rad_Soleckich

Statut_Solectwa_Woroszyly

 

Północna Kolejowa Obwodnica Białegostoku

We wrześniu 2019 r. po raz pierwszy usłyszeliśmy o projekcie budowy Północnej Obwodnicy Kolejowej Białegostoku, która ma być niejako uzupełnieniem europejskiej trasy kolejowej Rail Baltica, łączącej Finlandię i kraje nadbałtyckie z krajami Beneluksu. Na terenie województwa podlaskiego ma przebiegać od granicy państwa przez Suwałki, Ełk, Białystok i dalej „starą” trasą do Warszawy. Do chwili obecnej spółka PKP PLK zaproponowała 10 wariantów Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku, z których w krótkim czasie 5 okazało się nie do przyjęcia z powodu błędów projektowych, np. prowadzenie trasy nad podlegającym ochronie pośredniej i bezpośredniej zbiornikiem wód podziemnych, rezerwuarem wody pitnej dla Białegostoku czy planowanie przebiegu obwodnicy w oparciu o mapy z lat 80 ubiegłego wieku, przez obszary gęstej zabudowy mieszkaniowej.

Na przełomie stycznia i lutego 2020 zaprezentowano 5 kolejnych wariantów (6-10) przebiegu obwodnicy i znowu okazało się, iż projektanci posłużyli się nieaktualnymi mapami, co powoduje kolizje z istniejącą i planowaną zabudową mieszkaniową dwóch gmin – Dobrzyniewo Duże i Wasilków. Mimo krytycznych uwag Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarzucających m.in. projektowanie przebiegu obwodnicy kolejowej w oparciu o nieaktualne mapy (pismo w załączeniu) PKP PLK do chwili obecnej nie wycofało wariantów 6-8.

Na spotkaniu z przedstawicielami PKP PLK w Wasilkowie zaprezentowaliśmy nasze zastrzeżenia dotyczące wariantów 6-10, gdzie 4 spośród nich przebiegają przez działki budowlane wsi Woroszyły w odległości 50 -100 metrów od zabudowań mieszkalnych. Na odcinku planowanej trasy obwodnicy od torów do Sokółki do drogi krajowej nr 8, w strefie negatywnego oddziaływania torów kolejowych znajdzie się około 110 domów mieszkalnych, co zuboży ich właścicieli na szacowaną kwotę ok. 20 – 30 mln zł; na przebiegu całej obwodnicy w strefie jej negatywnego oddziaływania  znajdzie się około 1000 domów i liczne gospodarstwa rolne, co zuboży ich mieszkańców i właścicieli, a zatem i cały powiat białostocki o kwotę około 1 miliarda złotych. Niektórych, zwłaszcza osoby z tzw. kredytem hipotecznym doprowadzi prawdopodobnie do bankructwa !

Planowane trasy obwodnicy przebiegać będą też przez tereny chronione, jak Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego, Otulinę Parku Krajobrazowego, Ostoję Knyszyńską, obszar Natura 2000 – ostoja siedliskowa i ostoja ptasia, przez unikalne przyrodniczo tereny bagienne w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeki Czarna, jednej z niewielu podlaskich rzek górskich, siedlisku ryb łososiowatych.

Na spotkaniu informacyjnym w Wasilkowie przedstawiciele PKP PLK zaprezentowali cele budowy obwodnicy kolejowej. Dokładna analiza owych celów wykazała ich bezsensowność, co więcej prezentowane nam cele były inne, niż te prezentowane mieszkańcom Białegostoku. I tak w Białymstoku jednym z głównych powodów budowy obwodnicy kolejowej jest chęć uchronienia mieszkańców przed transportem materiałów niebezpiecznych. W Wasilkowie i Dobrzyniewie Dużym cel ten cynicznie pominięto. Na nasz protest, iż nie chcemy być obywatelami drugiej kategorii i żądamy równych praw dla wszystkich, jeden z dyrektorów PKP PLK pospieszył z wyjaśnieniem, iż teraz transport kolejowy jest bezpieczny, zatem nie grozi nam np. wykolejenie cystern z chlorem.

Pojawia się oczywiste podejrzenie, iż w zależności od audytorium dla usprawiedliwienia budowy obwodnicy PKP PLK używa różnej, pokrętnej i kłamliwej argumentacji.

Mieszkańcy gmin Dobrzyniewo Duże i Wasilków zawiązali  społeczny komitet protestujący przeciwko proponowanym przez PKP PLK wariantom przebiegu Północnej Obwodnicy Kolejowej Białegostoku. Zaproponowali też swoje warianty zwane społecznymi (11 i 12), które według zapewnień dyrektorów PKP PLK mają zostać rozpatrzone. Kolejny wariant (13) zaproponował również Burmistrz Wasilkowa. Przed dwoma dniami pojawił się tajemniczy wariant 14 zaproponowany przez władze samorządowe Białegostoku.

Rady gmin Wasilków i Dobrzyniewo Duże podjęły uchwały w sprawie lokalizacji Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku negujące ich przebieg w zaproponowanych przez PKP PLK wariantach 6-10.

Umowa nr 90-101-0047-19-Z-I

GDDKiA – nieaktualne mapy dla celów projektowych 08.11.2019

prezentacja Stowarzyszenia DOLINA CZARNEJ w Wasilkowie 31.01.2020

Apel do Radnych – skandaliczna argumentacja PKP PLK

bezzasadne cele budowy obwodnicy kolejowej

Załącznik do uchwały Rady gminy Wasilków 27 lutego 2020

Wspólnie ze Społecznym Komitetem na Rzecz Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże zebraliśmy 6044 podpisy na listach protestacyjnych przeciwko wariantom 6 – 10 Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku. Kopie list, wraz z uchwałami Rad obu gmin – Dobrzyniewo Duże i Wasilków  przesłane zostały do Ministra Infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka i dalej do wiadomości Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej pana Mateusza Morawieckiego, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy, Ministra Aktywów Państwowych pana Jacka Sasina, Wojewody podlaskiego pana Bohdana Paszkowskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego  pana Artura Kosickiego, Starosty Powiatu Białostockiego pana Jana Bolesława Perkowskiego oraz do PKP PLK S.A.

Do kopii list dołączona została wspólna petycja Społecznego Komitetu na Rzecz Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże i Stowarzyszenia DOLINA CZARNEJ o odrzucenie w całości wariantów nr 5-10 przebiegu Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku zaproponowanych przez PKP PLK S.A.

Przesłane zostało również pismo Stowarzyszenia  zatytułowane – „Niecelowość budowy Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku oraz szkody społeczne, gospodarcze i przyrodnicze, jakie ona wyrządzi”  krytykujące cele budowy obwodnicy zaprezentowane przez PKP PLK.

 

Uchwala Wasilkow 27.02.2020

Uchwała Dobrzyniewo Duże 28.02.2020

Niecelowość budowy PKOB oraz szkody społeczne, gospodarcze i przyrodnicze

Petycja o odrzucenie wariantów 5-10

11.03.2020 otrzymaliśmy pismo PKP PLK z mapą „wariantu 14” przedstawionego przez „jednego z mieszkańców” na spotkaniu Zespołu Parlamentarnego Województwa Podlaskiego w Białymstoku dnia 28.02.2020.

odpowiedź PKP PLK wariant 14 i ankiety 11.03.2020

 

 

9 kwietnia 2020 otrzymaliśmy drogą mailową, podpisaną przez Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury, odpowiedź na pisma przesłane w lutym przez Społeczny Komitet na rzecz rozwoju Gminy Dobrzyniewo i Stowarzyszenie DOLINA CZARNEJ. W odpowiedzi Pan Sekretarz w żaden sposób nie odniósł się do naszych argumentów o braku zasadności czy wręcz ogromnym marnotrawstwie środków publicznych, jakie pociągnie za sobą budowa Północnej Obwodnicy Kolejowej Białegostoku. Powtarza natomiast znane nam fakty o pracach nad zanegowanymi przez nas i Urzędy obu Gmin – Dobrzyniewo i Wasilków, wariantach 6-10.

DTK.5.0530.3.2020. odpowiedź petycja pob

Na stronie 7, 163 numeru Gazety Wasilkowskiej, opublikowano wywiad z Burmistrzem Wasilkowa. Wypowiedzi Burmistrza pozostawiamy bez komentarza !!!

obwodnica stanowisko Burmistrza kwiecień 2020

 

 

powyżej przedruk artykułu z portalu Kresy.pl, w którym eksperci negują potrzebę budowy kolejowej obwodnicy Białegostoku

Ognisko nad Rzeką Czarna sierpień 2018

Tradycyjne ognisko sierpniowe. Mimo naszych obaw, pogoda dopisała, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia również. Jak zwykle na stołach pyszności, wszystkie hand made by ourself,sałatki, mięsiwa, ryby, ciasta, nalewki i piwa.

Uczestników ponad 40, dorośli, dzieci i psy. Około 20, ciut przed zapadnięciem zmroku, ku naszemu zaskoczeniu, na łączce pojawia się Burmistrz z butelką nalewki. Rozmowy o sprawach dla nas istotnych – kurniki, droga, osiedle domków. Odpowiedzi raczej mgliste i niezobowiązujące, sterowane w kierunku zbliżających się wyborów samorządowych. Zabieganie o poparcie, trochę spóźnione naszym zdaniem. Po czynach ich sądzić będziecie i poznacie ich po ich owocach, jak mówi najpoczytniejsza księga świata – Biblia. Czyny wobec nas niechwalebne, a owoce działań – cierpkie.

Mimo wszystko ognisko radośnie rozbłyska magiczną mocą płomieni. Rozmowy poza oficjalnymi, przesympatyczne. Daleko na zachodzie pierwsze pomruki burzy. Przecudne, granatowe chmury, zapowiedź niesamowitego i mistycznego. Powoli zaczynamy sprzątanie. Pierwsze krople oczekiwanego deszczu. Pożegnania i obietnice spotkania za rok w tym samym miejscu. Powroty, jak zwykle dla wszystkich różne, dalekie samochodowe, bliskie rowerowe i piesze. Ostatnie rozmowy na wiejskiej drodze i ciche przemyślenia na drogę do domów, w których troskliwy Morfeusz weźmie nas w swoje objęcia i utuli do snu.

Zaproszenie na ognisko sierpien 2018

Coroczne, tradycyjne już, ognisko sierpniowe

Zaplanowaliśmy ognisko na 14 sierpnia, poniedziałek. W ramach nieustających prób integracji z sąsiadami wiejskimi dwie członkinie Stowarzyszenia przewędrowały od domu do domu z serdecznym zaproszeniem.

Poniedziałek godzina 18.00 – pogoda prześliczna, miejsce cudowne nad Rzeką Czarna, płonące ognisko, rozstawione namioty i stoły uginające się pod ciężarem przepysznych wiktuałów, jak kiełbaski, sałatki, ciasta, owoce oraz napitki wszelakie.

Powolny napływ uczestników, początkowo członkowie Stowarzyszenia, kolejno zaprzyjaźnieni Sympatycy i reprezentacja Autochtonów. Przyjechali też nasi pierwsi podopieczni poznani w ramach akcji Szlachetna Paczka – Walery, Swietłana i ich sześcioro Dzieci. Dostali właśnie „Kartę stałego pobytu” pozwalającą na podjęcie legalnej pracy, podróżowanie w strefie Schengen, a przede wszystkim pozwalającą na zapomnienie o widmie deportacji.

Około godziny 19, ku naszemu radosnemu zaskoczeniu, przy łączce nad Rzeką zatrzymał się znajomy samochód i wysiadł z niego znajomy Ksiądz Proboszcz z czterema towarzyszącymi osobami – Kuzyni z Krakowa. Atmosfera, jak zwykle, bardzo radosna, rozmowy w grupach tematycznych i towarzyskich, pojadanie pieczonych kiełbasek, wymyślnych sałatek, swojskiego chleba i deserowych ciast.

W ognisku uczestniczyło 60 osób, w tym 23 dzieci. Uczestnicy tradycyjni – Członkowie Stowarzyszenia i Sympatycy, ale też Nowi Mieszkańcy naszej i Mieszkańcy sąsiedniej wsi. Niektórzy wpadli tylko na chwilę, tłumacząc się obowiązkami, ale z drugiej strony „nie mogli nie być”. Cieszy nas obecność dzieci i młodzieży nie tylko stowarzyszeniowej, oznaka odmłodzenia wsi, ale też oznaka chęci integracji.

Przy rozmowach i śpiewach chóralnych zapomnieliśmy o nieubłaganym upływie czasu i tylko napływający znad pól chłód przywrócił nas rzeczywistości. Posprzątaliśmy wszelkie naczynia jednorazowe zgodnie z zasadami segregacji odpadów komunalnych, zgasiliśmy ognisko i około 23 rozeszliśmy się do domów w melancholijnym nastroju, otuleni rozgwieżdżoną, letnią nocą.

P8140389.JPG